VALOA!

Auringonvalo on iloinen asia. Se tuo lämpöä, kirkkautta ja toivoa. Näin talviaikaan on hienoa ulkoilla auringonpaiseessa. Kun aurinko paistaa ikkunasta, voi katse osua itse ikkunaan ja tunne vaihtuu ihan toiseksi. Valo paljastaa ikkunan pölyt ja jopa pesujäljet. Valo paljastaa myös pöydän alla olevat ’villakoirat’ sekä naarmut ja viat sekä lattialta että pöydältä. Röntgenvalo paljastaa vielä enemmän mihin silmä ei näe; sekä lääkärikäynnillä että tullissa.

Hengellinen valo

Auringonvalo ylläpitää kaikkea elämää maanpäällä. Ilman valoa kasvit ei kasva eikä elämä olisi mahdollista. Hengellisessä mielessä on myös olemassa kirkas valo, joka ylläpitää sekä ikuista, näkymätöntä taivaan valtakuntaa, että tuo elämää maanpäälle. Ilmestyskirjassa kerrotaan taivaasta; uudesta Jerusalemin kaupungista näin:

Ilm. 21:23 Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa.

Jumala on valo, joka ylläpitää kaikkea ikuisuudessa. Tämä valon lähteenä meille ihmisille on Karitsa eli Jeesus itse. Se valo, joka ylläpitää elämää ikuisuudessa, on annettu myös meille Jeesuksessa. Siitä Johannes kertoo Raamatussa:

Joh. 1:4-9 Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

Missä valo loistaa?

Kun tuo valo on loistaa ihmisille, niin miten se näkyy? Minne se loistaa? Miten se toimii ja vaikuttaa? Luukkaan evankeliumissa kerrotaan vanhasta Simeonista, joka oli saanut varmuuden, että näkisi Messiaan eli Jeesuksen ennen kuolemaansa. Hän tulee temppeliin samaan aikaan hiljattain syntyneen Jeesuksen kanssa. Simeon ottaa Jeesus-lapsen syliinsä ja sanoo:

Luuk. 2:30-32 Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.

Hengellinen valo Jeesuksen kautta loistaa siis sekä israelilaisille että kaikille muille kansoille. Samaa kertoo Jesaja:

Jes. 9:1 Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus.

Hengellinen valo, Jeesus-valo on tarkoitettu kaikille kansoille tuomaan toivoa ja uutta elämää. Kansat ahdistuksen ja sodan keskellä voivat nähdä tämän valon. Kansat pahoinvoinnin ja epävarmuuden keskellä saa nähdä myös tämän valon. Se on tarkoitettu jokaisen ihmisen valoksi, elämäksi ja toivoksi. Tämä valo toteuttaa odotukset ja lupaukset Messiaasta ja Vapahtajasta. Tosin tältä valolta voi myös piiloutua, kuten useimmat näyttää tekevän ja jäävän ilman iankaikkista toivoa.

Valo näyttää tietä, ettei kompastu

Valo, joka loistaa erityisesti Raamatun kautta, opastaa meitä elämässä. Osaamme tehdä oikeita valintoja ja harhapoluiltakin näemme valon ja osaamme palata takaisin elämän tielle.

Ps. 119:105 Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.

Jokaisen elämässä on kuitenkin mutkia matkassa, on erilaisia kuoppia elämän tiellä joihin voidaan kompastella. Auringonvalossa osaamme varoa kompastelematta. Jeesus puhui tästä tilanteesta:

Joh. 11:9-10 Jeesus sanoi heille: ”Päivässä on kaksitoista tuntia. Se, joka on liikkeellä päiväsaikaan, ei kompastu, sillä hän näkee tämän maailman valon, mutta se, joka liikkuu yöllä, kompastelee — eihän hänessä itsessään ole valoa.”

Jos Jeesus-valo ei opasta ja valaise tietä, seurauksena on yllättävää kompurointia ja ongelmia. Oma valo, omat kuvitelmat, omat ennakkoluulot ja periaatteet eivät varjele kompastumasta. Aurinko paistaa vain päiväaikaan, mutta hengellinen valo: Jeesus ja Jumalan sana, antavat valoa koko ajan. Jos tämän valon antaa loistaa sisimpäämme, se paljastaa syntisyytemme ja ohjaa hakeutumaan valon suuntaan. Raamattu kertoo Jeesuksesta:

Joh. 16:8 ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä, hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio.

Jos valaiset toisten elämää omalla, oikeaoppisuuden ja tuomitsemisen valollasi, se saa todennäköisesti aikaan vain puolustautumista ja piiloutumista todelliselta valolta. Jos taas saamme heijastaa Jeesus-valoa, Pyhä Henki voi avata sydämet todelliselle valolle ja etsimään tietä elämään.

Valona maailmalle

Uskovat ja seurakunnat ovat valon todistajia, kuten Johannes aikoinaan. Valo loistaa majakan lailla ja näyttää tietä etsiville ja eksyneille.

Matt. 5:14-16 ”Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.

Tuossa oleva lause ’teidänkin valonne’ panee uskovat tosin miettimään ja mittaamaan, mitä valoa mitä itse loistan. Lopputuloksena on, että kovin on heikkoa se valo. Kun tutkistelee itseään tarkemmin, huomaa olevansa aika kelvoton näyttämään muille valoa. Onneksi seurakuntien ja uskovien ei tarvitse loistaa omaa valoaan, vaan sitä valoa, joka tulee Jumalalta ja jota me vain heijastetaan. Valkoinen väri heijastaa hyvin valoa, siksi meille on luvattu valkeat vaatteet, kuten Johannes näki ilmestyksessään:

Ilm. 7:14 … Ja hän sanoi minulle: ”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

Valkoinen vaate ei itsessään loista valoa, vaan heijastaa taivaallista valoa. Siksi saamme olla valon todistajia, vaikka olemme heikkoja, vajaita ja erehtyväisiä. Tätä valoa verrataan myös aarteeseen:

2. Kor. 4:7 Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme.

Valo paljastaa

Puhdas valkoinen vaate loistaa valoa molemmille puolille, kankaan läpi. Se Jeesuksen valo, jota heijastamme, valaisee myös itsemme, sisimpämme. Niinkuin auringonvalo paljastaa pölyn ja naarmut, niin taivaallinen valo paljastaa meissä olevan lian, syntisyyden ja vajavuuden.

Ef. 5:13 mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa.

On suuri etuoikeus tuoda kaikki kätkössä olevat valoon ja selvittää ne. Ellei salattuja, mieltä vaivaavia asioita tuoda valoon, ne vaivaavat jatkuvasti alitajunnassa. Pitää olla koko ajan varuillaan, ettei ne tule näkyviin. Valossa kaiken voi selvittää, tehdä parannusta, korjata tilanteita ja päästä vapaaksi mielen painoista. Jeesuksen sovitustyöhön ja armoon turvaten saa liat pestyä pois ja sisäisen vapauden:

Room. 5:20 … Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi.

Kaikkea valoon tulevia ei voi noin vain korjata. On vain hyväksyttävä, että on hankalanluonteinen ja tultava toimeen heikkouksiensa ja menneisyytensä kanssa. On vapauttavaa, kun ei tarvitse yrittää olla jokin parempi, kuin oikeastaan on hengellisen valon loisteessa. Jumalalle kelpaamme kuitenkin armoon turvaten. Oman kelvottomuutensa tunteminen vapauttaa teeskentelystä, kuten Pietari koki, kun tapasi Jeesuksen ensimmäisen kerran:

Luuk. 5:8 Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: ”Mene pois minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies.”

Pietari sai kuitenkin kokea armon ja Pyhän Hengen kosketuksen ja oli näkyvä, rohkea, voimakas seurakunnan johtaja. Niin mekin saamme heikkona ja vajavaisena loistaa sitä kirkkaammin Kristuksen valoa ja kokea todellista merkitystä ja sisältöä elämässämme, kuten Paavali sanoi:

2. Kor. 12:10 … Juuri heikkona olen voimakas.

Valo luo elämää

Auringonvalo saa kasvit kasvamaan ja koko luonnon kukoistamaan. Niin taivaallinen valokin toimii:

Jes. 43:19 Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin — ettekö huomaa? Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle.

Valo saa aikaan meissäkin uutta elämää. Vaikka vanha toisinaan kuolee pois, syntyy uutta ja joskus täysin yllättävää entisen sijaan. Valo loistaa sisimpäämme ja antaa rohkeutta mennä eteenpäin ja elää täysillä valon loisteessa. Pietari koki sen saman, että elämä menee hukkaan, jos lähtee pois valon luota. Siksi hän sanoi Jeesukselle:

Joh. 6:68 Simon Pietari vastasi hänelle: ”Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat.

Taivaallinen valo saa aikaan monenlaista uuden syntymää myös seurakunnassa. Se kasvaa ja voimistuu valon vaikutuksesta, kuten apostolien aikaan:

Ap. t. 9:31 Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha; ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. (1938-käännös)

Kristuksen valo luo siis toivoa kaikille kansoille ja tuo elämää ja iloa sinullekin. Valo loistaa myös pimeimpään tilanteeseen, ahdistukseen ja epätoivoon. Valossa et helposti eksy. Vaikka eksyisitkin, valo näyttää tietä parannukseen ja elämän tielle. Valo loistaa sinun ja seurakuntasi kautta majakan lailla. Se ei ole omaa valoasi eikä riipu sinun onnistumisistasi. Sen on Jeesuksen valoa, joka valaisee myös sinua. Sama valo, joka antaa lämpöä ja toivoa, näyttää heikkoutesi, vajavuutesi ja syntisyytesi. Se vie parannukseen ja vapauteen. Armon varassa voit olla vahva ja loistaa Jeesuksen valoa kirkkaasti. Valo luo uutta elämää vanhan sijaan. Myös seurakunta kasvaa ja vahvistuu taivaallisessa valossa.

Päätä siis, haluatko kulkea valossa !

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s