Valtataistelua

Suomen kristityt ovat laajasti huolissaan siitä, mihin Suomen tilanne on menossa: uskonnonopetusta vähennetään kouluista ja kristillisyyttä yritetään muutenkin rajoittaa. Tässä nousee kysymys: kenellä on oikeastaan valta tässä maassa; onko Jumala menettämässä otettaan ? Millainen valtataistelu on oikein menossa Paholaisen ja Jumalan välillä ?

Usein kuvitellaan, että Paholainen ja Jumala sotivat keskenään tasaväkisesti ja ihmiset ovat siinä tulilinjalla avuttomana. Katsotaan ensin Raamatusta, mitä Paholainen väittää:

Luuk. 4:5-6: Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat

ja sanoi: ”Kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon.”

Paholainen siis väittää, että maailma on hänen vallassaan. Mikä on siis Paholaisen oikea asema ? Se kerrotaan myös Raamatussa:

Joh. 16:11: … tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

Paholainen on siis tuomittu ja menettänyt valtansa. Hänellä ei ole oikeutta eikä valtaa hallita tätä maailmaa mielin määrin.

Seuraavaksi katsotaan, mitä Jeesus sanoo tästä valtataistelusta:

Matt. 28:18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.”

Kumpikin osapuoli sanoo hallitsevansa maailmaa. Joko toinen valehtelee tai sitten he puhuvat eri asiasta. Minä ainakin luotan Jeesuksen sanaan, sillä Hän on ollut luomassa kaikkea ja hänen suhteestaan maailmaan kertoo Raamattu seuraavaa:

Kol 1:16-17: Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu Hänen kauttaan ja Häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja Hän pitää kaiken koossa.

Sen lisäksi, että Jeesus on ollut luomassa tätä kaikkea, Hän pitää myös koossa ja hallinnassa kaikkia luonnonvoimia, että ihmisten elämä olisi yleensä mahdollista. Hän hallitsee kaikkea ihan pienintä yksityiskohtaa myöten:

Matt 10: 29-31: Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta yksikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän Isänne sitä salli. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.

Jeesus siis hallitsee kaikkea ihan yksittäistä hiusta myöten ja nykytietämyksen mukaan voisi sanoa, että jokaista atomia myöten.

Miksi Paholaisella on siis kuitenkin valtaa ? Hyvä esimerkki siitä, miten Paholainen saa tahtonsa perilla, on Jobin kirjassa:

Job 1:9-12: Saatana vastasi Herralle: ”Miksi ei Job olisi jumalaapelkäävä? Sinähän olet sulkenut hänet suojelukseesi, hänet ja hänen perheensä ja omaisuutensa. Olet siunannut kaiken mihin hän ryhtyy, ja hänen karjansa leviää yli maan. Mutta ojennapa kätesi ja tartu siihen mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja!” Herra sanoi Saatanalle: ”Hyvä on. Saat tehdä mitä haluat kaikelle mitä hänellä on. Mutta häneen itseensä et saa koskea.” Sitten Saatana lähti pois Herran edestä.

Tästä nähdään siis, että Paholainen joutuu pyytämään Jumalalta lupaa kaikkeen pahantekoon. Vaikka hän yllyttää Jumalaa koettelemaan Jobia, todellisuudessa hän itse toteuttaa sen; tosin vain Jumalan luvalla. Paholainen siis joutuu kerjäämään lupaa kaikkeen pahaan, mitä aikoo tehdä. Toisinaan hän saa siihen luvan, koska Jumala on oikeudenmukainen. Koko maailmankaikkeus on siis Jumalan hallinnassa, eikä mitään voi tapahtua ilman Hänen lupaansa. Käsitykseni mukaan Jumala itse ei koskaan tee mitään pahaa, vaan joutuu sallimaan sen, niinkuin seuraava Raamatunkohta antaa ymmärtää:

Jaak. 1:13 Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään.

Paholainen on siis varsinainen syyttäjä, joka etsii jatkuvasti perusteita, jotta voisi tuomita ja rangaista meitä ihmisiä. Tämän syyttäjän loppua kuvaa Raamattu seuraavasti:

Ilm. 12:10: Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä: — Nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen Voidellullaan valta. Nyt on Syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin.

Tällä hetkellä syyttäjä on vielä erittäin aktiivinen ja pyrkii toteuttamaan vihaansa ihmisiä kohtaan. Hän syyttää kokonaisia kansakuntia, paikkakuntia ja yksittäisiä ihmisiä ja toisinaan saa luvan toteuttaa aikeitaan, niinkuin uutisissa usein saamme lukea.

Onko Paholaisen temput todella tappioita uskoville, vai kenties voittoja ? Sitä voi miettiä seuraavan Raamatunkohdan valossa:

Room. 8:28 Me tiedämme, että Jumala johtaa kaiken niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. [Vaihtoehtoinen suomennos]

Kaikki pitäisi koitua uskovien parhaaksi. Mitä hyvää nykyisessä kristinuskoa torjuvassa ilmapiirissä sitten on ? Uskon, että sellaistakin löytyy. Nykyinen kristillisyys Suomessa alkaa olla melko maallistunutta. Kuvitellaan, että papit hoitavat nämä sielunasiat kuntoon, kun maksetaan verot ja käydään pakollisissa jumalanpalveluksissa. Onko iso tappio, jos tuollainen kristillisyys vähitellen loppuu? Kristittyjen ajatellaan edustavan tietynlaista maailmankatsomusta ja elämäntapaa, joille on olemassa runsaasti parempiakin vaihtoehtoja. Haittaako, jos tuollainen käsitys kristityistä painuu unohduksiin ? Kristillisyys voidaan käsittää myös pelkäksi poliittiseksi suuntaukseksi muitten rinnalla; ei sen kummempaa. Eiköhän tuokin käsitys jouda romukoppaan. Kaikkien näiden käsitysten sijasta on nyt mahdollisuus julistaa elävää uskoa Jeesukseen; sitä yltäkylläistä ja haastavaa ystävyyttä, joka kantaa vaikeuksien läpi ja antaa todellista toivoa sekä tässä elämässä että iankaikkisuutta ajatellen. Jos suomalaiset vähitellen tunnustavat olevansa aitoja pakanoita ilman Jumalaa, niin nyt on aika julistaa sitä alkuperäistä evankeliumia, joka muuttaa ihmisen ja antaa todellisen elämän.

Tuon edelläolevan Raamatunkohdan valossa voidaan todeta, että Paholainen toteuttaa tahtomattaan Jumalan suunnitelmaa. Ehkäpä vähän harmittaa. Suurin yllätys Paholaiselle oli varmaan, kun hän vihassaan yllytti ylipappeja ja kansaa vaatimaan Jeesusta ristiinnaulittavaksi, mutta sitten tajusikin, että sen seurauksena hän koki suurimman tappionsa, kun kaikki Jumalaan luottavat entiset ja tulevat ihmiset vapautuivat tuonelan kahleista syyttömiksi julistettuina.

Entä miten tämä valtataistelu koskee sinun omaa paikkakuntaasi ? Eräs valtataistelu oli menossa Danielin aikaan, kun Jumala suunnitteli Israelin kansan palauttamista takaisin omaan maahansa Babyloniasta:

Dan.10:2: Niinä päivinä minä, Daniel, vietin suruaikaa kolme viikkoa.

Dan.10:12: Hän sanoi minulle: ”Älä pelkää, Daniel. Sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Minä olen tullut sinun sanojesi vuoksi.

Dan.10:20: Hän sanoi: ”Tiedätkö, miksi olen tullut luoksesi? Nyt minä palaan taistelemaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja kun olen lähtenyt luotasi, Kreikan enkeliruhtinas tulee.

Tuossa nähdään, että Daniel suri kansansa puolesta ja rukoili Herraa. Seurauksena oli, että Jumalan enkeliruhtinas lähti taistelemaan voittoisasti Persian ja Kreikan enkeliruhtinaita vastaan. Daniel ei ollut mitenkään voittotunnelmissa. Hän ei syyttänyt ketään eikä osoittanut ketään muutenkaan. Hän vain tunnusti oman kansansa synnit tuntien omaa vastuutaan tilanteesta. Danielin ei tarvinnut sotia, koska Jumalla on valta. Tämän periaatteen vahvistaa myös toinen Raamatun kohta:

2. Moos. 14:14: Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!

Kun sinun paikkakunnallasi ihminen kääntyy Jumalan puoleen tosi elämää etsien, ei Paholaisella ole mitään valtaa puuttua siihen eikä estää Pyhän Hengen uutta luovaa voimaa. Jumala ei anna paholaiselle mitään oikeutta estää etsivää eksynyttä löytämästä yhteyttä Jeesukseen. Seuraavat Raamatun jakeet vahvistavat tämän:

Jes 42:3 Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden.

Joh. 6:37 Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.

Kenellä sitten on valta sinun ja minun sisäisissä taisteluissamme? Siinä huomaa selvimmin Paholaisen roolin syyttäjänä. Olemme asioittemme kanssa ikäänkuin tuomarin, Jumalan edessä vedoten armoon. Paholainen syyttää kaikista virheistä, laiminlyönneistä ja muista synneistä. Jeesus puolustaa meitä ja toteaa, että syyllinen – Hän itse – on jo tuomittu ja syytetty todetaan syyttömäksi.

1. Joh. 3:20 jos se (sydämemme) meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken.

1. Joh. 2:1 Rakkaat lapset! Kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus.

Kaikki elämämme vaikeudet ja ongelmat voimme jättää Herran käsiin ja tietää, että loppujen lopuksi ne koituvat meidän parhaaksemme, vaikka sitä ei useinkaan voi nähdä eikä ymmärtää. Voimme olla kuitenkin vahvoja ja voimakkaita kaikessa heikkoudessamme, kun turvaamme Jeesuksen armoon:

2. Kor. 12:10 Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas.

Mitä tahansa Paholainen saa aikaan lähellämme tai laajemmin, se ei ole tappio uskoville eikä varsinkaan pelon aihe, sillä kaiken takana on kaikkivaltias Jumala ja hänen rakkautensa ihmistä kohtaan:

1.Joh 4:17-18 ….. Pelkoa ei rakkaudessa ole, 18 vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon….

Miten sitten voi tehdä tyhjäksi Paholaisen teot omassa elämässämme? Tärkein asia on tunnistaa ne, sen sijaan, että puolustelemme itseämme. Raamatusta voimme löytää monia tilanteita, joissa Paholainen on joutunut väistymään ja oppia niistä. Samoin kokeneitten uskovien elämänkokemus auttaa tunnistamaan, millaisesta taistelusta on kyse.

2. Kor. 2:11 jottei Saatana pääsisi meistä voitolle. Hänen juonensa me kyllä tiedämme.

Kun tunnistamme Paholaisen tavoitteet elämässämme, voimme vastustaa niitä tunnustamalla omat erehdyksemme, tekemällä parannusta ja antamalla Herrallemme voiton ja hallinnan:

Jaak. 4:7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

Voimme turvallisesti epävarmoina, arkoina ja heikkoina tunnustaa erehdyksemme, antaa toisillemme anteeksi ja opetella elämään rakkaudellisessa ilmapiirissä toistemme kanssa. Tällaisessa tilanteessa Paholaisella ei ole mitään valtaa eikä mitään pahaa ole vaarassa tapahtua. Kaikki on Jumalan vallassa ja hallinnassa.

Ef. 4:32 Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.

On turvallista elää uskossa Jeesukseen, koska olemme aina voittajan puolella!

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s