Armolahjat yhteyden ylläpitäjinä

Elävä seurakunta näkyy ja vaikuttaa. Seurakunnan ja uskovien porukan on tarkoitus olla majakkana omalla paikkakunnallaan, jonka viitoittamina etsivät löytävät yhteyden Jumalaansa ja todellisen elämäntarkoituksen. Seurakunta loistaa Kristuksen valoa, ei omaansa. Jeesus Kristus on seurakunnan pää.

Matt. 5:14: ”Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella.

Ef. 3:10: Näin myös avaruuden henkivallat ja voimat tulevat seurakunnan välityksellä tuntemaan Jumalan viisauden kaikessa moninaisuudessaan.

Mitä sitten on tämän majakan tai vuorella olevan kaupungin sisällä ? Siellä tarvitaan yhteyttä, jota ihmiset eivät itse pysty luomaan. Pyhä Henki ylläpitää monella tapaa yhteyttä. Puhutaan seurakuntayhteydestä, uskovien yhteydesta tai jopa perheyhteydestä. Juuri tätä viimeksimainittua tarvitaan erityisesti, koska tämän päivän perheet ovat monesti hyvin rikkinäisiä. Lapset eivät tunne kotia enää niin turvallisena ja luotettavana. Seurakunnan perheyhteys hoitaa ’kodittomia’ nuoria ja lapsia tasapainoisempaan elämään. Tämän kaiken vaikuttaa Pyhä Henki meidän jokaisen kautta:

1. Piet. 4:10: Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina.

Usein kuulee puhuttavan, että uskovan pitäisi löytää se oma paikka tai tehtävä seurakunnasta. En mielelläni käytä niitä ilmaisuja. Ne sopii paremmin tehtaan liukuhihnalle, jossa jokaisella on paikka hihnan äärellä ja rutiinitehtävä, jota suorittaa päivästä toiseen. Armolahjojen käytössä on kyse enemmänkin toiminnasta, jonka kokee sydämen asiakseen. Joku kutsumustehtävä tai osaaminen, jota sanotaan myös nimellä talentti tai armoitus.

Yhteyttä rakentavat monet eri armolahjat. Tarkastelen armolahjoja nyt siltä kannalta, että jokainen meistä voi toimia jollain tavalla eri armolahjojen mukaisesti. Tässä joitakin armolahjoja:

1.Kor 12:7-10,28: Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi.

Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa,

toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä.

Room 12:6-8: Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.

Yhteyden rakentumisen kannalta löytyy merkittäviä armolahjoja tosin vähän eri nimillä mainittuna: esirukoilija, sielunhoitaja, kehoittaja, profeetta, opettaja, johtaja, auttaja. Jokainen käyttää armolahjaansa erityisellä tavalla, kuten Korinttolaiskirjeessä mainitaan. Ei ole mitään kaavaa tai lokeroa, mihin toimintamme pitäisi sovittaa; jokaisella on oma ainutlaatuinen tapansa palvella toisia Pyhän Hengan antamilla lahjoilla.

Esirukoustehtävä ei tarkoita murehtimista ja muitten ongelmien mittimistä. Se on pitkäjänteistä taistelua hengessä kiittäen siitä, miten Jumala vastaa:

Kol. 4:2: Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja kiittäen.

Meillä voi olla omia, erityisiä rukousaiheita omaistemme, ystäviemme ym. puolesta. Samoin tehtävämme on myös rukoilla esivallan puolesta. Emme ole jokin suljettu salaseura erillään yhteiskunnasta, vaan osa julkista elämää kantaen vastuuta yhteiskunnallisista asioista omalla tavallamme:

1.Tim 2:1-2: Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta …

Meitä kehoitetaan rukoilemaan toisten uskovien puolesta, kuten Jeesuskin rukoili erityisesti opetuslasten puolesta. Tarvitsemme toinen toistemme rukoustukea kasvaaksemme uskossa ja luottamuksessa Jumalaan:

2.Tess 1:11: Sen tähden me rukoilemme aina teidän puolestanne, että Jumalamme pitäisi teitä saamanne kutsun arvoisina ja että hän voimallaan vahvistaisi teidän haluanne hyvään ja saattaisi päätökseen ne teot, jotka todistavat uskostanne.

Seurakunnan vastuunkantajat tarvitsevat erityistä rukoustukea. Myös pastorit ovat inhimillisiä ja erehtyväisiä. Heillä on omat heikkoutensa. Vastuussa olevia on helppo arvostella. He tarvitsevat seurakunnan esirukousta, kestääkseen tehtävässään ja kasvaakseen edelleen armossa ja Kristuksen tuntemisessa:

Efes 6:19: Rukoilkaa myös minun puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta

Sielunhoito on todella tärkeä lahja nykypäivänä. Seurakunnan paimenella käsitetään usein seurakunnan johtajaa, mutta paimen tarkoittaa myös heikoista huolehtimista, jossa me jokainen voimme olla mukana. Sielunhoitajalla on lahja ymmärtää toisen tilannetta. Helposti käy niin, että ymmärretään toista vain omalta kannaltamme: ’jos minulla olisi tuo tilanne, toimisin näin’. Se ei auta toista, jolla on aivan eri lähtökohdat elämässään. Ymmärtävä kuunteleminen on pohja sielunhoidossa:

Room. 15:1: Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista.

Elämän kriiseissä useinmiten kokee olevansa yksin. Siksi uskovien yhteydessä on tärkeää yhdessä kantaa toisten taakkoja ja kokea elämänvaiheita yhdessä. Jaettu taakka on kevyt kantaa kun pyydämme vielä Jumalan apua tilanteisiin. Samoin yhteyttä vahvistaa muunlainen yhteinen kokeminen: iloitaan toisten onnistumisista ja ilonaiheista. Yhteinen ilo moninkertaistaa ilon:

Gal 6:1-2: Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.

2. Kor. 11:29: Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua.

1.Kor. 12:26: Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa

Yhdessä kokemisessa on tosin yksi vaara: muitten taakat painavat myös sinua. Jos toisen ymmärtämien alkaa tuntua velvollisuudelta ja ahdistaa myös sinua, siitä ei enää ole apua kummallekkaan. Pahimmassa tapauksessa toteutuu toinen Raamatun sana: sokea taluttaa sokeaa ja molemmat putoavat kuoppaan. Toisten taakkojen kantaminen pitäisi tulla sydämen halusta siten, että sinun omat taakkasi ovat varmasti Hänen kädessään, joka pitää sinusta huolen.

Jokainen meistä voi olla kehoittajia ja rohkaisijoita. Nimi Barnabas tarkoittaa ’kehoituksen poika’ ja juuri Barnabas osasi kehoittaa ja rohkaista uutta seurakuntaa :

Apt 11:23: Kun hän perille tultuaan näki, mitä Jumalan armo oli saanut aikaan, hän ilahtui ja kehotti kaikkia järkkymättä pysymään uskossa Herraan.

Seurakunnan vastuunkantajat tarvitsevat eritystä rohkaisua. Turhautuminen, yksinäisyys ja masentuminen voivat vallata yllättäen, kun vastuulla on koko seurakunta. On tärkeää olla pastorin rinnalla tukemassa sellaisella hetkellä. Paavali koki jotain samanlaista, jolloin Luukas oli sillä hetkellä se tukija ja rohkaisija:

2.Tim.4:10-11: Demas on tähän maailmaan mieltyneenä jättänyt minut ja lähtenyt Tessalonikaan. Crescens on mennyt Galatiaan ja Titus Dalmatiaan. Vain Luukas on täällä kanssani. Ota Markus mukaasi, sillä hänestä olisi minulle paljon apua.

Kehoittaminen ja rohkaisu on käytännössä myös yhteyden pitämistä. Jos tapaat ystäviä vain silloin, kun tarvitset jotain apua, se ei juuri rohkaise. Tärkeää on pitää yhteyttä ihan muuten vain ja olla sillä tavalla tukemassa koko seurakunnan yhteyttä. Näin jokainen kokee itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi ja jaksaa uskossa ja elämässä paremmin eteenpäin. Erityisesti hyvien uutisten jakaminen eteenpäin rohkaisee jokaista. Muista käyttää kehoittamisen armolahjaa myös sillä tavalla:

2.Kor 7:6,13: Mutta Jumala, joka rohkaisee masentuneita, lohdutti meitäkin antamalla Tituksen tulla luoksemme. Tämä on meitä rohkaissut. Mutta vielä tätä rohkaisuakin enemmän meitä on ilahduttanut Tituksen ilo siitä, että hän voi nyt ajatella teitä kaikkia huojentunein mielin.

Profeetta näkee myös tulevaisuuteen. Sinullakin voi olla suunnitelmia, tavoitteita, uusia ideoita, jotka olet saanut sydämellesi. Ne voivat olla Pyhän Hengen vaikuttamia. Kerro ideoistasi muille! Jos muillakin on samanlaisia ajatuksia, saatte olla tienraivaajia joissakin asioissa. Jos muut eivät innostu, sen aika ei vielä ole tai se muuttuu ja kypsyy vielä. Paavali koki sellaisen tilanteen ikäänkuin esimerkkinä meille:

1. Kor. 16:9: sillä minulle on avautunut laaja ja lupaava työmaa. Tosin myös vastustajia on paljon.

Profeetta tuo myös sanan Jumalalta erityisiin tilanteisiin. Sinullakin voi olla mielessäsi jokin rohkaiseva Raamatun kohta tai kehoitus jollekin ystävälle. Älä jätä käyttämättä sitä sanaa, jonka Jumala sydämellesi antaa! Profeetallisen sanan tarkoitus on selkeä:

1. Kor. 14:3: Mutta se, joka profetoi, puhuu ihmisille: hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa.

Koti on siellä, missä kokoonnutaan yhdessä ruokapöydän ääreen. Tämä toimii myös hengellisessä mielessä. Jumalan Sanan opettaja kokoaa seurakunnan hengellisen ravinnon ääreen. Se luo ja vahvistaa yhteyttä:

Apt.2:42: Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.

Jokainen meistä voi käyttää opettajan armolahjaa. Epäselvistä asioista yleensä keskustellaan. Jollakin löytyy se selventävä näkökanta tai yhdessä Raamattua tutkimalla se löytyy. Tällainen opetus on todella tehokasta, koska se vastaa juuri siihen tarpeeseen, mikä on ajankohtainen. Koko seurakunnalle tarkoitettu opetus ei aina kohtaa uskovien odotuksia. Solukokouksissa ja muissa uskovien tapaamisissa tämä opetuksen armolahja toimii tehokkaasti keskustelun kantavana voimana. Paavali antoi tästä hyvän esimerkin:

Ap. t. 19:9: Kun muutamat kuitenkin kovettivat sydämensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat Herran tiestä pahaa kaikkien kuullen, Paavali lähti heidän luotaan ja vei opetuslapset mukanaan. Siitä alkaen hän opetti ja keskusteli päivittäin Tyrannoksen koulussa

Varoittamine on osa opetusta. Siksi on hyvä opettaa ja yhdessä tutkia, miten sielunvihollinen juonittelee eri elämän tilanteissa:

2. Kor. 2:11: jottei Saatana pääsisi meistä voitolle. Hänen juonensa me kyllä tiedämme.

Johtajan tehtävä on luoda puitteet seurakuntayhteydelle. Kun kokoontuminen on mahdollista ja uskovat palvelevat toisiaan eri armolahjoilla, yhteys kasvaa ja vahvistuu. On välttämätöntä sopia yhteisistä tilanteista, organisoida tapahtumia ja pitää (raha)asiat järjestyksessä. Oikea johtajuus kokoaa uskovat yhteen:

Apt.4:32: Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä.

Seurakunnan johtajan tärkeimpiä tehtäviä on nostaa muita palvelemaan armolahjoillaan. Jokainen meistä voi myös käyttä tällä tavalla johtamisen armolahjaa. Kun huomaat, että jollakin on kykyjä ja ideoita toimia jossakin palvelutehtävässä, sinun tehtäväsi on nostaa ja kehoittaa toteuttamaan niitä. Me kaikki, johtaja mukaan lukien, voimme antaa tilaa muille, vaikka se tarkoittaisi luopumista jostain omasta vastuusta. Oikea johtaja osaa tehdä itsensä tarpeettomaksi !

1.Kor.14:26: Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi.

Käytännön auttamistyö on erinomainen armolahja seurakuntayhteyden ylläpitämiseksi. Alkuseurakunnan aikoina oli toimeentulovaikeuksia, joihin annettiin ohje auttamiseen:

Jaak.2:15-16: Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: ”Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin”, jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat.

Onneksi sosiaalituki huolehtii useinmiten näistä asioista, mutta muunlaista auttamista tarvitaan. On perheenäitejä, vanhuksia ja sairaita, joille olosuhteet ovat esteenä seurakuntayhteydelle. He tarvitsevat apua lastenhoidossa kuljetuksissa ja monien muitten asioiden hoidossa. Meitä on niin erilaisia ja toiset ovat luonteeltaan eristäytyneitä tai elämänkokemukset ja olosuhteet eristävät toisista. Yksinäisyys on iso ongelma, kun muut unohtavat. Kun auttamisen armolahja toimii, myös unohdettuja käydään katsomassa ja rohkaisemassa:

Matt.25:35: Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.

Auttamisen armolahjaan liittyy hyvin paljon eri palvelusmuotoja, jotka tekevät sen mahdolliseksi, että meillä on puitteet seurakuntayhteydelle ja yhteys on käytännössä mahdollista. Tarvitaan musiikin osaajia, siivousta, taloudenhoitoa, keittiöväkeä ym. Jumalalle kiitos näistä kaikista palvelutehtävistä !

Kun Paavali esitteli näitä kaikkia Pyhän Hengen arvokkaita armolahjoja ja virkoja, hän esitti vielä yhden, joka on suurempi, kuin mikään näistä muista:

1.Kor 12:31: Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja! Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi: …

Kun luet Raamattua eteenpäin Korinttolaiskirjeen seuraavaan 13. lukuun, löydät se tärkeimmän armolahjan: rakkaus. Samaa Jeesuskin painotti seuraajilleen:

Joh. 13:35: Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne

Tuo ’rakkaus’ -sanan merkitys on melko epäselvä nykyisessä kielenkäytössä. Käytännössä se voisi olla seurakunnassa sitä, että pidetään jokaista ihmistä hyvin tärkeänä. Jokainen on Jumalalle hyvin rakas ja tärkeä, joten eikö se ole sitä meillekin! Toisten tarpeet, selviäminen ja edistyminen on meille tärkeää, ja teemme sen, mitä osaamme ja voimme sen hyväksi. Siihen on annettu meille armolahjoja. Omin voimin ja motiivein se ei onnistuisi, mutta rukoillaan Jumalaa herättämään henkiin eritysesti tämän tärkeimmän armolahjan !

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s