Miten suhtautua Jehovan todistajiin?

  Siinä on monelle ongelma. Mielestäni paras tapa kohdata Jehovan todistaja, on kertoa hänelle avoimesti, miten on kokenut uskoontulon ja Jeesuksen henkilökohtaisesti, mitä usko ja Jeesuksen ystävyys merkitsee elämän kriisitilanteissa ja muuta Todellista elämää – ei teorioita.Ota myös huomioon, että Jehovan todistajat ovat vilpittömiä, omasta mielestään sinun parastaan ajattelevia. Älä torju heitä töykeästi vaan tarvittaessa kohteliaasti. He tarvitsevat Jeesuksen rakkautta niinkuin mekin. Osoita sitä heille, kuten muillekin.
Heille on turha tarjota kirjallisuutta, mutta itse he aina tarjoavat luettavaa. Jehovan todistajien opin tutkiminen ei juuri ole hyödyllistä. Jos kuitenkin oppiasiat alkavat vaivaamaan ja sekoittamaan asenteitasi, lienee hyödyllistä lukea tämä teksti loppuun saakka.
Jehovan todistajat tuntevat Jumalan samalla tavalla kuin historian tutkija jonkin menneisyyden merkkihenkilön: he tutkivat perusteellisesti Hänen kirjoituksiaan. Muodostavat jonkinlaisen rakennelman Hänen luonteenpiirteistään ja periaatteistaan. Luokittelevat Hänet tarkkaan joittenkin sääntöjen mukaan ja tekevät Hänestä kuvitteellisen henkilön, jonka jokainen piirre on tarkkaan hallittavissa ja ymmärrettävissä. Jos tällainen historiantutkija yllättäen tapaisi henkilökohtaisesti merkkihenkilönsä, olisi se varmasti järkytys: kaikki ei pysykään niissä kuvitelluissa kaavoissa. Vaikka pääpiirteissään ennakkokuva olisikin oikea, olisi yllätyksenä se todellinen persoonallisuus, elämän motiivit, hymy, ystävyys, henkilökohtaisten suhteitten laatu ja paljon muuta.
Tässä Jehovan todistajien oppi lyhyesti kommentoituna. Asiat on kopioitu heidän nettisivultaan:
www.watchtower.org../br78/article_03.htm Useimmat kohdat heidän opistaan on suoraan Raamatun periaatteita ja siten ihan OK. Toiset ovat taas Raamatussa erilailla. Ongelmallisissa raamatunpaikoissa teksti on tarkistettu THE AMPLIFIED BIBLE käännöksestä, johon on kerätty kaikki alkukielen merkitykset ja vivahde-erot.
Raamattu on Jumalan sana ja on totuus: 2. Tim. 3:16, 17; 2. Piet. 1:20, 21; Joh. 17:17
OK
Raamattu on luotettavampi kuin perinne: Matt. 15:3; Kol. 2:8
Näin on!
Jumalan nimi on Jehova: Ps. 83:19 :’Lord’; Jes. 26:4: ’Lord, Rock of ages’; 42:8 ’Lord’; 2. Moos. 6:3: ’El-Shaddai, Yahweh’;
Mikäs siinä, mutta suomalaiset lukevat suomenkielistä Raamattua. Me puhumme suomenkielisillä sanoilla eikä hepreankielisillä, joitten merkitys ei ole niin selvä. Sitäpaitsi alkukielessäkin on kymmeniä eri nimiä Jumalalle, ei niitä kaikkia ole pakko käyttää.
Kristus on Jumalan Poika ja on Jumalaa alempi: Matt. 3:17 ’Poika’; Joh. 8:42 ’Jeesus tuli esiin Jumalan läsnäolosta’; 14:28 ’Jumala on suurempi kuin Jeesus’; 20:17 ’Jumala on myös uskovien Isä’; 1. Kor. 11:3; 15:28
Muuten oikein sillä lisäyksellä, että Jeesus on myös itse Jumala. Joh 1:1 ’Alussa, ennen kaikkia aikoja oli Sana, Sana oli Jumala, Sana oli Jumalan kanssa. Sana tuli lihaksi ja asui keskellämme (=Jeesus)’ Jeesus siis tuli yhdestä Jumala-persoonasta erilleen Hänen läsnäolostaan meitä varten. Kuitenkin Jumalana. Ihmisen persoonien ’erilläänoloa’ ei voi soveltaa Jumalan persoonaan.
Kristus oli ensimmäinen Jumalan luomistöistä: Kol. 1:15 ’Jeesus on tarkka näköiskuva näkymättömästä Jumalasta, näkymättömän näkyvä esitys, kaikkien luotujen esikoinen (=perillinen, vanhin veli)’; Ilm. 3:14 ’Jeesus on Jumalan luomakunnan alkuperä(origin), alku(beginning) ja laatija(author)’
Väärin, Edellisessä kohdassa Joh 1:1 nähtiin, että Jeesus oli ennen aikojen alkua. Tämä luomakunta on aikaan sidottu ja Jeesus oli jo ennen sitä. Aika myös loppuu Ilm 10:6 ’AIka ei enää tule väliin, ei ole odottamista eikä viivettä’. Myös perusteluina mainitut raamatunkohdat vahvistavat, että Jeesus ei ollut yksi luoduista vaan luomakunnan suunnittelija, alkuperä (siinä mielessä esikoinen) ja luoja.
Kristus kuoli paalussa, ei ristillä: Gal. 3:13 ’ripustettiin puuhun tai ristille’; Apt. 5:30 ’ripustettiin puuhun (ristille)’
Väärin. Se mihin Jeesus ripustettiin oli tietenkin puu, mutta ristinmuotoinen. Joh 19:16-19 ’Pilatus luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi, Hän kantoi omaa ristiään, Hänen ristiinnaulittiin (crusified), Pilatus pani tuomion syyn ristiin. Eri raamatunkohdat täydentävät sopivasti toisiaan.
Kristuksen ihmiselämä annettiin lunnaiksi tottelevaisten ihmisten puolesta: Matt. 20:28 ’monien puolesta’; 1. Tim. 2:5 , 6; Tiit. 2:14 ’meidän puolestamme’; 1. Piet. 2:24
Kyllä, lisäyksenä vielä, että Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta, mutta toisia se ei hyödytä, jos eivät ota sitä vastaan. Hebr 4:2.
Kristuksen yksi uhri oli riittävä: Room. 6:10; Hepr. 9:25-28
Juuri niin!
Kristus herätettiin kuolleista kuolemattomana henkipersoonana: 1. Piet. 3:18; Room. 6:9; Ilm. 1:17, 18
OK, Hän on kuollut ja ylösnoussut!
Kristus on läsnä henkiolentona: Joh. 14:19; Matt. 24:3; 2. Kor. 5:16; Ps. 110:1, 2
Tavallaan. Hän voi asua uskon kautta meidän sydämissämme, Ef 3:17. Jeesus voi olla yhtäaikaa kaikkien uskovien sydämissä ja muutenkin Hänen olemassaolonsa on rajaton. Hänen persoonansa ei ole sidottu aikaan, kuten meidän vielä on.
Kristuksen alaisuudessa oleva Valtakunta hallitsee maata vanhurskaudessa ja rauhassa: Jes. 9:5, 6 ’loppumaton rauha’; 11:1-5 ; Dan. 7:13 , 14 ’iankaikkinen valtakunta’; Matt. 6:10
Pikku virhe: Kolmesssa ensimmäisessä raamatunpaikassa ei puhuta ollenkaan maanpäällisestä valtakunnasta. Viimeisessä kohdassa ’tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa’ ei taas viitata iankaikkiseen valtakuntaan, vaan se on rukous tämänhetkiseen elämäntilanteeseemme.
Valtakunta tuo ihanteelliset elinolot maan päälle: Ps. 72:1-4 ’Salomon valtakunta’; Ilm. 7:9 ’suuri joukko kaikista kansoista ja kielistä oli Jumalan valtaistuimen ja Karitsan edessä, taivaassa’, 10, 13-17 ’suuresta vainosta pois tulleet ovat valtaistuimen edessä ja palvovat Häntä yöt ja päivät, enää ei tule nälkä eikä jano’; 21:1,3, 4 ’ensimmäinen maa ja taivas on hävinnyt, Jumala itse on (leiriytynyt) heidän keskellään, mitään pahaa ei enää ole, kaikki entinen on mennyt’.
Väite on osittain väärä. Ensimmäistä raamatunkohtaa lukuunottamatta muut viittaavat tilanteeseen, jossa tämä maa ja nykyinen taivas on hävinnyt kokonaan, ei ole yötä, ei päivää, ei nälkää, ei janoa. Sellaista ei voi olla maan päällä vaan vasta perillä taivaassa, valtaistuimen edessä. Siellä lukematon valkopukuinen joukko ylistää Jumalaa. Haluatko olla mukana? Osittain väite on oikeassa, sillä ennen ajan loppumista on maan päällä tuhatvuotinen rauhan aika, jolloin pahalla ei ole mitään valtaa. Ilm 20:1-6. Tällä hetkellä ei ainakaan Jugoslavian tienoilla näytä tällaista olevan, eikä kyllä Suomessakaan.
Maata ei milloinkaan tuhota tai autioiteta: Saarn. 1:4 ’maa pysyy iäti’; Jes. 45:18 ’Jumala loi maan asuttavaksi’; Ps. 78:69 ’Hän on perustanut maan ikiajoiksi’
Puoleksi oikein. Maapallon olemattomiin hävittämisestä ei raamattu todellakaan puhu, mutta 2 Piet 3:10 ’kerran taivaat häipyy jyminällä ja ryskeellä ja universumin aineosat leimahtavat ja sulavat tulessa ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat’. Asuttavaksi maapallo alunpitäen luotiin, mutta kun se on tehnyt tehtävänsä, kaikki tuhotaan ja maasta tulee jälleen kerran autio. Tiedä sitten, mihin Jumala maata sen jälkeen tarvitsee; sittenpä sen näkee. Edellisen kohdan Ilm 21:1 kertoo saman.
Jumala hävittää nykyisen asiainjärjestelmän Har-Magedonin taistelussa: Ilm. 16:14, 16; Sef. 3:8; Dan. 2:44; Jes. 34:2
Näin suurinpiirtein tulee tapahtumaan.
Pahat hävitetään ikuisiksi ajoiksi: Matt. 25:41-46 ’menkää pois luotani ikuiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen’; 2. Tess. 1:6-9 ’rangaistuksena ikuinen (=lakastumaton) tuho ja perikato ja ikuinen poistuminen ja karkotus Herran läheisyydestä ja Hänen voimansa kirkkaudesta’.
Ei pidä aivan paikkaansa. Raamatunkohtien mukaan pahoja ei hävitetä, vaan niitä kohtaa loppumaton ero Jumalan läheisyydestä. Kukaan ihminen ei katoa, vaan pahoillakin on ikuisuudessa paikkansa.
Jumalan hyväksymät ihmiset saavat ikuisen elämän: Joh. 3:16; 10:27, 28; 17:3; Mark. 10:29, 30
Kyllä, edellisen kappaleen loppumattoman kuoleman vastakohtana on ikuinen elämä. Se tarkoittaa elämää nimenomaan Jumalan läheisyydessä.
Vain yksi tie johtaa elämään: Matt. 7:13, 14 ’ahtaasta portista vie tie elämään’; Ef. 4:4, 5 ’yksi seurakuntaruumis, yksi henki, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste’
Tosi on, kun vielä täydennetään Joh 14:6 ’Jeesus on tie, totuus ja elämä’. Jotka ottavat Jeesuksen vastaan ja tunnustavat Hänet Herrakseen saavat kokea anteeksiannon ja uuden elämän. Uskovat haluavat kokoontua keskenään mudostaen epävirallisia tai virallisia seurakuntia. Myös kirkkokuntien rajojen yli aidot uskovat tuntevat yhteyttä ja muodostavat siten yhden maailmanlaajuisen seurakunnan.
Me elämme nyt ’lopun ajassa’: Matt. 24:3-14; 2. Tim. 3:1-5; Luuk. 17:26-30
Siltäpä maailman merkit näyttävät.
Ihmisen kuolema johtuu Aadamin synnistä: Room. 5:12; 6:23
OK, Tarkemmin sanoen Eevan ja Aadamin synnistä on seurauksena ero Jumalasta, jonka saa palautettua vain Jeesuksen lunastukseen ja anteeksiantoon turvaamalla.
Kuolemassa ihmissielu lakkaa olemasta: Hes. 18:4 ’sielun, joka syntiä tekee, on kuoltava’; Saarn. 9:10 ’ei ole työtä, ei laitteita ei tietämystä ei viisautta kuoleman paikassa, jonne menet.’ ; Ps. 6:6 ’kuolemassa ei Sinua (Jumalaa) muisteta, kuka kuoleman paikassa antaisi Sinulle kiitoksen’ ; 146:4 ’kun hengitys lakkaa, hän palautuu maaksi, sinä päivänä hänen aikeensa, suunnitelmansa ja tavoitteensa menehtyvät’; Joh. 11:11-14 ’Lasarus oli kuollut/nukkunut’.
Väärä johtopäätös. Annetaan raamatun täydentää itseään. Kun uskova kuolee, hän saa ikuisen elämän eikä lakkaa olemasta (Joh 3:16). Ellei ole turvannut Jeesukseen, kohtalona on ikuinen ero Jumalasta (2.Tess. 1:6-9) eikä hänkään lakkaa olemasta. Perusteluina käytetyistä raamatunkohdista Hesekiel tarkoittaa kuolemalla nimenomaan ikuista eroa Jumalasta. Saarnaaja taas tarkoittaa, että ruumiillisen kuoleman jälkeen ei ole tätä tosi rajoittunutta ihmisviisautta eikä työntekoa. Psalmin 6 kirjoittaja rukoilee pelastusta sielulleen sillä kuolemassa (erossa Jumalasta) ei pahemmin kuulu Jumalan ylistystä. Psalmin 146 kirjoittaja kuvaa hyvin ihmisen ruumiillista kuolemaa, jolloin maalliset suunnitelmat menevät myttyyn. Jeesus vertaa Lasaruksen kuolemaa unessa nukkumiseksi eikä unessa tietääkseni ihminen lakkaa olemasta.
Helvetti (tuonela) on ihmiskunnan yhteinen hauta: Job 14:13 ’oi, jospa kätkisit minut tuonelaan’; Ilm. 20:13, 14 ’meri ja tuonela antoivat kuolleensa ja heidät tuomittiin tekojensa mukaan’;
Vain puoleksi totta. Vanhan testamentin aikana, kun Jeesus ei vielä ollut lunastanut omiaan, kaikki joutuivat tuonelaan. Siellä oli tosin selvä ero Jumalaan turvanneitten ja Hänet hyljänneitten välillä (Luuk 16:26). Jeesus sanoi kuollessaan Häneen luottavalle ryövärille Luuk 23:43 ’todellakin kerron sinulle, tänään tulet olemaan kanssani paratiisissa’ (tämä on alkukielen ajatus). Jeesus lunasti vanhan testamentin uskovat tuonelasta paratiisiin ja seuraukset näkyivät heti: Matt 27:52-53 ’haudat aukenivat ja monet pyhät nousivat ylös ja ilmestyivät monille’. Seurauksena oli suuri muuttoliike tuonelasta paratiisiin ja matkalla toiset kävivät tervehtimässä maan päällä eläviä. Ilmestyskirjan paikka tarkoittaa ’toista kuolemaa’. Ensimmäiseen ylösnousemukseen pääsevät uskovat, joihin toisella kuolemalla ei ole valtaa (Ilm 20:5-6) Muut joutuvat vielä odottamaan tuhat vuotta, jonka jälkeen tulee tämä toinen kuolema, johon joutuneet tuomitaan tekojensa mukaan. Uskovia ei tuomita tekojen, vaan armon mukaan.
Kuolleiden toivo on ylösnousemus: 1. Kor. 15:20-22; Joh. 5:28, 29; 11:25, 26
Uskossa kuolleiden osa on todellakin, että he saavat olla Jeesuksen kanssa paratiisissa ja sitten pääsevät ensimmäiseen ylösnousemukseen, josta edellä kerrottiin. Muitten osa on tuonela ja se toinen kuolema, johon en sinun toivoisi joutuvan.
Aadamilta periytyvä kuolema lakkaa: 1. Kor. 15:26 ’Kuolema kukistuu ja poistuu käytännöstä’; Ilm. 21:4 ’Jumalan yhteydessä ei ole kuolemaa’; Jes. 25:8 ’Hän tulee nielemään kuoleman/ poistamaan käytännöstä’; 1. Kor. 15:54 ’Kuolema on nielty ja voitto saatu’.
Kuolema ei oikeastaan lakkaa ajan loputtua, vaan menettää valtansa eikä se enää hallitse ihmistä. Enää ei mikään voi erottaa uskovia Hänen yhteydestään. Ilm 20:10 ’Perkele heitetään tulijärveen, missä peto ja väärä profeetta myös ovat, heitä kiusataan/kidutetaan maailmankaudesta toiseen’. Paha ei lakkaa olemasta, mutta se on ikuisesti erossa Jumalasta ja Hänen omistaan.
Ainoastaan 144 000 käsittävä pieni lauma menee taivaaseen ja hallitsee Kristuksen kanssa: Luuk. 12:32 ’pieni lauma, Isäsi mielihyvänä on antaa sinulle valtakunta; Ilm. 14:1,3 ’144000 Karitsan kanssa Siionin vuorella’, 1. Kor. 15:40-53 ’viimeisen pasunan soidessa me (uskovat) muutumme ja katoava pukeutuu katoamattomuuteen’; Ilm. 5:9, 10 ’Kaikki verellä ostetut (=uskovat) tulevat hallitsemaan kuninkaina maailman yllä/ylitse (over the earth)’
Väärin. Annetaan raamatunkohtien täydentää toisiaan: Ensinnäkin Luukas ei mainitse mitään lukumäärää, vaan viittaa pieneen määrään, mikä menee ahtaasta portista elämään, verrattuna laven tien kulkijoihin. Ilm 7:3-8 mainitaan israelin jokaisesta sukukunnasta 12000 eli yhteensä 144000, jotka merkitään Jumalan sinetillä maan päällä, ettei heitä vahingoitettaisi. Heti tämän jälkeen Ilm 7:9,14-17 näkyy lukematon, valkopukuinen joukko valtaistuimen edessä. Heitä on varmasti enemmän kuin 144000 ja heillä ei ole koskaan nälkä, ei jano, ei mikään vaiva. Tämä ei ole mahdollista maan päällä, vaan he ovat taivaassa. 144000 jäävät vielä maan päälle, kunnes Ilm 14:1,3 toteutuu. Korinttolaiskirjeessä kerrotaan, että kaikki uskovat muuttuvat katoamattomaan taivaallisen ruumiin muotoon. Ei siin vain 144000. Ilm 5 luvussa luvataan uskovien hallitsevan maata. Ainoa tällainen tilanne, muut raamatunkohdat huomioonottaen on tuhatvuotisessa valtakunnassa, jossa hallitsemme yhdessä Kristuksen kanssa.
Nuo 144 000 ovat syntyneet uudelleen Jumalan hengellisiksi pojiksi: 1. Piet. 1:23 ’olette uudestisyntyneet’; Joh. 3:3 ’joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa’; Ilm. 7:3, 4 ’sinetillä merkityt 144000 israelilaista’
Kaikki uskovat ovat uudestisyntyneet Jumalan lapseksi. Pietari ja Johannes kirjoittivat kirjeensä seurakunnille, siis kaikille uskoville. Ne 144000 israelilaista eivät silloin olleet syntynetkään, jotka lopun aikana merkitään sinetillä. En tiedä, ovatko vieläkään syntyneet.
Uusi liitto tehty hengellisen Israelin kanssa: Jer. 31:31; Hepr. 8:10-13
Kyllä, uusi liitto tehtiin Kristuksen seurakunnan kanssa, johon kuuluu myös uskovat israelilaiset. Se ei kuitenkaan tee tyhjäksi Jumalan liittoa todellisen Israelin kanssa. Kun seurakunta nousee taivaaseen, alkaa jälleen Israelin aika, jossa 144000 israelilaista ovat avainasemassa. Jumalan lupaukset Israelille toteutuu myös kirjaimellisesti.
Kristuksen seurakunta on rakennettu hänen itsensä muodostamalle perustalle: Ef. 2:20; Jes. 28:16; Matt. 21:42
Kyllä, Jeesus on seurakunnan ja uskovan perustus 1 Kor 3:11 ’Muuta perustusta ei ole pantu, kuin Jeesus Kristus’
Rukoukset tulee osoittaa vain Jehovalle Kristuksen kautta: Joh. 14:6 ’Kukaan ei tule Isän tykö, muutoin kuin minun (Jeesus) kauttani’, 13, 14 ’…anotte minun nimessäni…’; 1. Tim. 2:5 ’yksi on välimies, Kristus Jeesus’
Kyllä niinkin, mutta näissäkin jakeissa puhutaan Isästä, Pojasta, Jeesuksesta mutta ei Jehovasta. Kun Jumalaa rukoillaan, Hän katsoo sydämen asenteeseen eikä sanoihin, joita käytämme. 1Sam 16:7 ’ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen’.
Kuvia ei tule käyttää palvonnassa: 2. Moos. 20:4, 5 ’älä tee kuvaa palvottavaksi’; 3. Moos. 26:1 ’älkää pystyttäkö jumalankuvia palvottavaksi’; 1. Kor. 10:14 ’paetkaa epäjumalanpalvelusta’; Ps. 115:4-8 ’kuolleita epäjumalankuvia’
Tämmöistä kieltoa ei raamatussa ole. Esitetyissä raamatunpaikoissa oli kyse ainoastaan palvontaan tarkoitetuista kuvista, joita pidettiin jumalina eli epäjumalanpalvelemisesta. Yleensä kuvien -sanallisten, piirrettyjen tms – käyttö auttaa paljon ymmärtämään esitettyä asiaa. Jeesus käytti esikuvia ja asetti myös lapsen esimerkiksi, ei palvottavaksi.
Spiritismiä tulee karttaa: 5. Moos. 18:10-12; Gal. 5:19-21; 3. Moos. 19:31
Kyllä! Spiritismin lievemmätkin muodot merkitsevät kosketusta muuhun kuin Jumalan voimaan, siis saatanan voimiin.
Saatana on maailman näkymätön hallitsija: 1. Joh. 5:19; 2. Kor. 4:4; Joh. 12:31
Kyllä! Mutta sillä ei ole valtaa tehdä yhtään enempää, kuin Jumala sallii (Job 1:6-12),
Kristityn ei tule osallistua ekumeenisiin liikkeisiin: 2. Kor. 6:14-17; 11:13-15; Gal. 5:9; Gal. 5:9; 5. Moos.7:1-5
Riippuu ekumenian luonteesta: Uskovien yhteydenpito yli kirkkokuntien rajojen on Kristuksen maailmanlaajuinen seurakunta käytännössä. Jos taas on kyse nimikristilllisten uskontojen yhdistämisestä, on kyseessä uudenlaisen pakanauskonnon luomisesta, johon uskovilla ei pitäisi olla mitään osaa.
Kristityn tulee pysyä erossa maailmasta: Jaak. 4:4 ’maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa kohtaan’; 1. Joh. 2:15 ’älkää rakastako maailmaa’; Joh. 15:19 ’maailma vihaa meitä’; 17:16 ’emme ole maailmasta’
Raamattu varoittaa maailman (=elintavat/ympäristön, joka ei ota Jumalaa huomioon) ystävyydestä ja rakkaudesta. Mutta Jeesus antoi oikean esimerkin: Hän rakasti syntisiä ja eli heidän kanssaan, koski heihin, puhui heille ja auttoi heitä. Oletko Jeesuksen seuraaja?
Kaikkia ihmisten lakeja, jotka eivät ole ristiriidassa Jumalan lakien kanssa, tulee totella: Matt. 22:20, 21; 1. Piet. 2:12; 4:15
OK
Veren ottaminen elimistöön suun tai verisuonien kautta on vastoin Jumalan lakeja: 1. Moos. 9:3, 4 ’älkää syökö lihaa, jossa sen veri vielä on’; 3. Moos. 17:14 ’älkää syökö minkään lihan verta, lihan sielu on sen veri’; Apt. 15:28, 29 ’karttakaa verta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu’
Puoliksi oikein. Veren syömisestä missään muodossa ravinnoksi raamattu varoittaa Lääketieteellisestä käytöstä se ei puhu mitään Veren luovutus toisen hengen pelastamiseksi voi verrata Jeesuksen veren vuodattamiseen meidän tähtemme. Se on hyvän tekemistä, ei pahan.
Raamatun moraalilakeja tulee totella: 1. Kor. 6:9, 10; Hepr. 13:4; 1. Tim. 3:2; Sananl. 5:1-23
Näin on, ja on hyvä vielä tutkia syyt näihin lakeihin, niin ymmärtää paremmin. Uskova noudattaa mielellään Jumalan tahtoa. Sen rikkominen vahingoittaa myös suhdetta omaan Vapahtajaamme, jonka ystäviä olemme.
Sapatin vietto annettiin vain juutalaisille, ja se päättyi Mooseksen lain mukana: 5. Moos. 5:15; 2. Moos. 31:13; Room. 10:4; Gal. 4:9, 10; Kol. 2:16, 17
Sapattilaki luonnollisesti päättyi, mutta perusajatus lepopäivästä auttaa meitä henkisen tasapainon hoidossa tässä stressatussa maailmassa.
Pappisluokka ja uskonnolliset arvonimet ovat sopimattomia: Matt. 23:8-12; 20:25-27; Job 32:21, 22
Kyllä! Arvonimet ovat ihan turhia ja haitallisia, mutta seurakunnan virkoja on kuitenkin olemassa. Kunnioituksen on jokaisen hengellisen työn tekijän itse ansaittava. Jos arvo tai asema tuntuu tärkeämmältä, kun muitten palveleminen, on jokin asia jo mennyt pieleen.
Ihminen ei ole kehityksen vaan luomisen tulos: Jes. 45:12; 1. Moos. 1:27
Riipuu vähän sanojen merkityksestä. Jumalan tarkkaan suunnittelema kehitys voi olla myös luomista. Kun tiede pääsee tutkimaan tosiasioite oletusten ja luulojen sijaan ja kun kristityt lukevat raamattua ilman perinteisiä tulkintoja, niin uskoisin, että sama totuus löytyy kummallakin tavalla.
Kristus antoi esimerkin seurattavaksi Jumalan palvelemisessa: 1. Piet. 2:21; Hepr. 10:7; Joh. 4:34; 6:38
Näin on varmasti ottaen huomioon, että Hän kuoli, että me saisimme elää. Hänet tuomittiin, että meillä olisi elämä ja vapaus.
Täydellinen upotuskaste vertauskuvaa vihkiytymistä: Mark. 1:9, 10; Joh. 3:23; Apt. 19:4, 5
Tämä on selvä raamatun esimerkki.
Kristityn tulee todistaa julkisesti Raamatun totuudesta: Room. 10:10 ’suun tunnustuksella pelastutaan’; Hepr. 13:15 ’uhratkaa kiitosuhria = huulten hedelmää, jotka Hänen nimeänsä ylistävät’; Jes. 43:10-12 ’olette minun todistajani’
Vähän sinne päin. Raamatun totuudesta ei niinkään kehoitettu todistamaan, vaan tunnustautumalla kristityksi, avoimesti antamaan kiitoksen Jumalalle ja kertomaan evankeliumia muillekin. Erityisesti 1Piet 3:15 ’ olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on’. Raamattu kehoittaa siis olemaan avoimesti kristittyjä ja olemaan valmiin juttelemaan myös elämän vaikeista ja tärkeistä asoista.
Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s