Mitä on abortti? (Kirjoittaja Heisku)

Jos sikiö irtautuu tai irrotetaan kohdun seinämästä ennen kuin se tulee elinkelpoiseksi, tätä kutsutaan keskenmenoksi tai abortiksi”, kertoo Aborttikysymys -niminen, Clarence Blomquistin kirjoittama kirja.
Yleensä kuitenkin abortti -sanalla tarkoitetaan tarkoituksellisesti aiheutettua keskenmenoa, jota voi sanoa myös yksinkertaisesti raskauden keskeyttämiseksi.
Abortin syitäRaskauden keskeyttämisen syitä on monia. Tässä on niistä tunnetuimmat: lapsen äiti ja lapsen isä voivat kokea olevansa kyvyttömiä tai liian nuoria hoitamaan lasta. Vanhemmista jompikumpi saattaa olla sairas tai heikko. Perheen rahatilanne saattaa olla todella huono. Rahat eivät yksinkertaisesti riittäisi elättämään lasta. Lapsen isä on saattanut ”lähteä lätkimään” ja lapsen äiti voi näin tuntea olonsa turvattomaksi, eikä pysty tai uskalla hoitaa yksin lasta. Lapsen isän tai äidin vanhemmat tai muut sukulaiset ja ystävät voivat painostaa lapsen äitiä tekemään abortin.
Lapsen äidillä voi olla todella ankea sosiaalinen tausta, joka johtaa abortin tekoon. (On olemassa muitakin sosiaalisia syitä, jotka voivat johtaa abortin tekoon). Hänellä voi olla myös jotain persoonallisuuden häiriöitä tai henkilökohtaisia sukupuolielämän tai muita aviollisia ja minäsisäisiä vaikeuksia. Tässä oli siis vasta tavallisimpia syitä abortin tekoon. Voiko aborttien takana olla yksi yhteinen syy ja jos voi olla, niin mikä se on?
Aborttikysymys -nimisestä kirjasta löysin mielenkiintoisen lauseen: ”Holmst katsoo, että naisen johtaa aina aborttiin ahdistuneisuus”. Toinen yhtä mielenkiintoinen lause on: ”On tultu siihen tulokseen, että jokainen terve, normaali ja kypsä nainen tahtoo synnyttää lapsia ja jos hän tahtoo aborttia, ei hän ole mikään nainen tai on vähintään sairas nainen”. Ja vielä kolmas mielenkiintoinen lause: ”Kukaan ei itse asiassa tahdo keskeyttää raskauttaan, sanoo A.A. Brill”.
Näiden väitösten mukaan siis kaikki naiset haluisivat oikeasti synnyttää lapsen ja abortin tekevä nainen on ahdistunut, sairas tai ”ei ole mikään nainen”. Väitökselle ei ollut mitään perustelua. Miten on muka pystytty päättelemään, että kaikki raskaana olevat naiset haluavat oikeasti synnyttää lapsen? On totta, että abortin tehneissä naisissa on myös jollain tapaa sairaita ihmisiä mukana, koska täällä maan päällä on kuitenkin niin paljon sairaita ihmisiä, että eivät kaikki aborttia suunnitelleet naiset voi välttyä niiltä. Mutta voiko tuota väitettä yleistää?
Helppohan on vain sanoa, että abortin tehnyt nainen on sairas, mutta onko kukaan todella yrittänyt selvittää tuota asiaa? Toisaalta nainen on tavallaan luotu synnyttämään lapsia ja jatkamaan sukua. (Eihän mies sitä voi tehdä).
Nykyään kuitenkin miesten ja naisten roolit ovat jollain tapaa menneet sekaisin; naiset saavat käydä armeijan ja miehet voivat tehdä kotitöitä ja muita töitä, jotka kuuluivat ennen vain naisille. Naiset voivat tehdä myös jotain raskasta työtä, jossa ennen oli vain miehiä. Näiden roolien sekoittumisen on huomattu vaikuttavan aborttien tekoon – niitä on ruvettu tekemään enemmän kuin ennen. Mielestäni abortin teon syitä ja siihen vaikuttaneita asioita on niin monia, ettei sitä yhtä oikeaa voi olla olemassa, tai sitten sitä ei olla vielä löydetty.
Abortin seurauksiaAbortin seurauksia on myös monen laisia. Niitä saattaa kuitenkin olla ehkä vähän vähemmän kuin abortin teon syitä. Usein aborttia anova nainen uhkaa tehdä itsemurhan tai laittoman abortin, ellei hänen toiveeseensa suostuta. Mutta melko usein uhkaukset jäävät vain uhkauksiksi. Harvat naiset tekevät itsemurhan. (”Suurin osa naisista, jotka uhkaavat itsemurhalla, ovat kehittymättömiä ja epäkypsiä”). ”Aren ja Åmark katsovat somaattisten ja psyykkisten jälkiseurausten olevan pienempiä, jos raskaus sujuu loppuun, kuin jos se keskeytetään laillisesti.” Pitäisikö sitten kaikkien aborttia haluavien naisten kuitenkin synnyttää lapsi, vaikka he eivät haluaisikaan pitää huolta lapsesta? Miten tuo väite on tutkittu? Maailmassa on nykyään todella paljon kodittomia lapsia. Kuinka paljon niitä sitten olisi, jos kaikki aborttia ajatelleet naiset eivät olisikaan tehneet aborttia? Sitä on todella vaikea arvioida, mutta eihän noista lapsista välttämättä tulisi kodittomia. Kuitenkin tuo lause oli vain Arenin ja Åmarkin oma mielipide ja oletus asiasta. Olisivatkohan he valmiita huolehtimaan jonkun ei toivotusta lapsesta?
”Useimmat ovat yhtä mieltä siitä, että epäonnistunut aborttiyritys samoin kuin täyttymätön toivekin abortista voivat vaikuttaa naisen suhtautumiseen lapseensa ja täten myös lapseen itseensä. Vaara on suurin kulttuuripiireissä, joissa aborttia pidetään rikoksena tai syntinä, tähdentää Caplan”. Tietenkin ”voivat vaikuttaa”, mutta oikeastaan mikä tahansa voi vaikuttaa lähes mihin tahansa… Mutta vaikuttaako epäonnistunut aborttiyritys tai täyttymätön toive abortista naisen suhtautumiseen lapseensa oikeasti ja kuinka paljon? Lapsen äiti saattaa olla lasta kohtaan ylihuolehtivainen tai lähes välinpitämätön, lapsesta voi tulla aggressiivinen tai herkkä, ahdistunut, eristäytynyt uneksija, jolla on usein alemmuudentunteita tai skitsoidi ja eristetty, jonka äiti ei voi sallia hänen tuntevan, että hänellä on oma yksilöllisyys. Mistä voimme kuitenkaan tietää, että juuri abortin epäonnistuminen tai täyttymätön toive siitä tekee lapsesta tai äidistä tuollaisia? Maailmassa on paljon esimerkiksi aggressiivisia lapsia. Ei heidän kaikkien aggressiivisuus voi johtua abortin epäonnistumisesta. Kaikkiin noihin edellämainittuihin asioihin voi vaikuttaa moni muukin asia. Abortin epäonnistuminen voi olla kuitenkin osasyynä. Toisaalta taas, voiko kukaan äiti elää täysin normaalisti lapsen kanssa, jonka elämän hän aikoi keskeyttää? Saattaisi olla, että abortin ajattelu kaivertaisi todella kauankin mielessä. Tuollaisia lapsia, joiden elämän on toivottu katkeavan abortilla pitäisi tutkia enemmän, että voisi saada tarkemman ja luotettavamman lausunnon asiasta.
”Lidz toteaa, että vaikka hän on nähnyt melko vakavia psykiatrisia reaktioita abortin jälkeen, nämä ovat varmasti paljon harvinaisempia kuin ei-toivotun raskauden, lapsen synnyttämisen ja äidin vastuun aiheuttamat vaikeat emotionaaliset reaktiot”. Kuitenkin ”monista lapsista tulee syntymänsä jälkeen suuressa määrin toivottuja”.
Tuleeko lapsista vain suuressa määrin toivottuja? Eikö kaikkien lasten pitäisi olla toivottuja? Eikö lapseen vaikuta se, että hän tietää olevansa ei-toivottu? Rakastaako perheen äiti tällaista ensin ei-toivottua lasta yhtä paljon kuin muita lapsiaan? Minulle olisi henkilökohtaisesti kova pala, jos tietäisin olevani joskus ei-toivottu lapsi. Ehkä sen oppisi ajan kuluessa hyväksymään, mutta se veisi aikansa ja kuitenkin ajatus, että olen ollut joskus ei-toivottu vaivaisi luultavasti koko ajan. Se vaikuttaisi luultavasti suhtautumiseeni äitiini. Toisaalta taas on todella hyvä asia, että monista lapsista tulee toivottuja syntymänsä jälkeen. Mutta jos lapsesta tulee kuitenkin toivottu, miksi äiti on edes ajatellut aborttia? Kertooko se jotain äidin ”huonoudesta” tai siitä, että perheeseen saattaa tulla helposti jotain ongelmia sen takia, että aborttia on mietitty? Saattaahan olla, että lasta odottaessa nainen on jollain tapaa herkempi ja ajattelee aborttia ”vahingossa”, vaikka kunnon syytäkään siihen ei olisi. Sanotaan, että kun nainen odottaa lasta, hän herkistyy hengellisille asioille helposti. Miksi sitten nainen ei herkistyisi muillekin asioille ja miettisi jopa aborttiakin?
”Kuolemantapauksissa ja vakavien ruumiillisten seurausten vaara keskeytysten jälkeen on nykyään niin pieni, ettei sillä ole käytännöllistä merkitystä, ja se on pienempi kuin vaara normaalissa synnytyksessä.” Eli vakavia ruumiillisia seurauksia abortista ei juuri ole, mutta entäs ne ei- vakavat seuraukset? ”Kuukautishäiriöitä tulee harvoin.” ”Viidenneksellä tapauksista, joissa kohdun tyhjennys on suoritettu vaginaalisella keisarinleikkauksella esiintyy endometrioosia.” (Endometrioosi on kohdun limakalvosirottuma: limakalvonkappaleita joutuu kohdun lihaskerroksiin ja ne muodostavat pieniä kasvaimia. Ne voivat levitä ja suurentua ja reagoida hormoniärsytykseen. Ne siis vuotavat verta kuukautisten aikana ja aiheuttavat lisääntynyttä painetta ja kipua). ”Vaginaalisella keisarinleikkauksella suoritetun abortin jälkeen havaittiin liian aikaisen synnytyksen vaaran lisääntyneen seuraavan raskauden kohdalla.” Eli kuitenkin tosiasiassa ruumiillisia seurauksiakin abortista on. Sitä ei voi kieltää näiden lauseiden jälkeen.
Psykodynaamiseen koulukuntaan kuuluvien psykiatrien mielestä abortin jälkeen esiintyy vaikeita sielullisia seurauksia. Heidän mielestään ”nainen ei toteuta biologista tehtäväänsä ja reagoi sen vuoksi syyllisyydentuntein menettämällä itsetuntonsa ja peläten rangaistusta, suhde aviomieheen häiriintyy, yhdyntä tulle vastenmieliseksi jne.” Tämä oli taas vain noiden psykiatrien mielipide. Asia on katsottu heidän näkökulmastaan, mutta onko tuollaisilta naisilta edes kysytty, millaisia seurauksia hänelle on tullut esimerkiksi aviomiehen kanssa abortista?
Voihan olla, että nainen kokee abortin jollain tapaa äitiyden riistämisenä, mutta ei sitäkään mielestäni voi yleistää.
”Jos nainen on raskaana, hän toivoo raskauden keskeytyvän. Jos niin käy, hänestä tuntuu, että hänen äitiytensä on riistetty. Seurauksena on vain että hänen epätoivonsa raskaana olemisesta on muuttunut epätoivoksi siitä, ettei hän olekaan raskaana. — Joskus voi tavata naisia, jotka abortin jälkeen mielikuvituksessaan seuraavat lapsen kehitystä täysikasvuiseksi asti. Vaara näyttää olevan erityisen suuri, jos nainen saa tietää sikiön sukupuolen. — Lidz ja muut korostavat kuitenkin, että vaikeat psyykkiset seuraukset ovat abortin jälkeen harvinaisia ja että naiselle voi olla keskenmenoa suurempi trauma synnyttää ja kasvattaa lapsensa.” On siis luultavasti todettu, että vaikeita psyykkisiä seurauksia ei ole kovinkaan paljon. Hyvä niin, mutta eikö psyykkiset seuraukset ole vaarallisia, koska niiden hoitamisessa saattaa kestää koko elämän ajan? Vaikka psyykkiset seuraukset olisivatkin melko pieniä, niin kuitenkin niiden hoidossa saattaa kestää todella kauan ja näin niistä tulee ehkä raskaita kantaa.
”Naisella ei olisi syyllisyydentunteita abortin johdosta, ellei hän olisi elämänsä varrella saanut oppia, että naisen on synnytettävä lapsia ja että abortti on synti.” Nainenhan on luotu synnyttämään lapsia, koska kukaan muu ei voi tehdä sitä. Tietenkään kaikkien naisien ei tarvitse synnyttää, koska muuten väkiluku lisääntyisi liian nopeasti, mutta eikö kotiäidin tehtävä ole synnyttää lapsia ja pitää huolta kodista? Nainen on ollut alusta asti se osapuoli, joka huolehtii siitä, että suku kasvaa ja että perheessä kaikki saavat syödä naisen tekemää ruokaa. Mies on taas käynyt töissä ja ansainnut rahaa, jolla perheelle on ostettu ruokaa ja vaatteita. Kuitenkin nykyään ei ole erikoista, että nainen käy töissä ja mies huolehtii lapsista kotona, mutta naisen on synnytettävä lapsia, jos haluaa suvun kasvavan.
Abortin tulevaisuusTulevaa ei voi tarkalleen ennustaa, mutta arveluita voi tehdä. Tässä on mietitty tulevaa kahdesta äärimmäisestä näkökulmasta katsottuna:
Aborttien nopea yleistyminen voi johtaa siihen, että kohta sallitaan armomurhatkin. Ihmiset, jotka jonkun sairauden (tms.) takia eivät kuitenkaan eläisi kovin kauaa, päästetään hengestään ennen luonnollista kuolemaa. (Kuitenkaan tällaisissa tapauksissa kukaan ei pysty sanoa, kuinka kauan potilas olisi elänyt, jos häntä ei olisi lopetettu). Tämä taas voi johtaa siihen, että vammaisia ja muuten melko sairaita ihmisiä ruvetaan lopettamaan sairaaloissa esimerkiksi lääkkeillä. Tästä seuraava vaihe voisi olla se, että sikiöstä tutkitaan jo, millainen lapsesta tulisi. Jos lapsi voisi olla sairas tai vammainen jollain tapaa, tehtäisiin abortti. (Tässäkään tapauksessa ei voi varmasti sanoa, millainen lapsesta olisi tullut). Lääketieteen kehittyessä vanhemmat voivat tutkia omista geeneistään, millainen lapsi heille voisi tulla. He saattavat ”valita” parhaimmat geeninsä, jotka sitten periytyvät lapselle. Lopulta vain viisaat ja kauniit ihmiset olisivat arvostettuja. Hieman erilaisten ihmisten ei annettaisi elää ja he kuolisivat sukupuuttoon. Tämän seurauksena kaikki maapallolla elävät ihmiset olisivat lähes samanlaisia, kuin robotteja.
Toinen vaihtoehto tulevaisuudelle voisi olla se, että huomataankin kaikkien ihmisten olevankin yksilöitä ja täydentävän toisiaan. Ymmärrettäisiin se, ettei kaikki ihmiset voi olla samanlaisia. Jos kaikki olisivat samanlaisia, niin maailma olisi todella mielikuvitukseton ja köyhä paikka. Abortit vähenisivät ja lait abortista tiukkenisivat. Kohta abortteja hyväksyttäisiin vain äärimmäisissä tapauksissa. Maailmasta tulisi rikas paikka; kaikki ihmiset olisivat erilaisia. Erilaisuutta arvostettaisiin ja ihmiskunta kukoistaisi.
Onko abortti ”oikein vai väärin”?Aborttikysymystä mietittäessä tulisi muistaa se tosiasia, että todisteen, jotka voivat jonkun henkilön kohdalla olla erittäin painavia (puolesta tai vastaan), eivät toisille merkitse mitään. Eri henkilöt voivat käyttää samoja asioita puolesta tai vastaan. Tämä on osasyynä aborttikysymyksen ongelman vaikeaan ratkaisuun.
Onko abortti siis murha, ja onko se vastoin Raamattua?
Ehkä jonkun mielestä se ei ole murha, koska murhastahan pitäisi aina seurata rangaistus. ”Murhan tekijän” pitäisi istua vankilassa vuosia rangaistuksena murhasta. Murha -sana on ehkä joidenkin mielestä vain puhekäytössä käytetty sana, joka ei tässä abortti-asiassa tarkoita oikeasti murhaa. Se tarkoittaa vain aborttia, ei toivotun sikiön poistamista äidistä. Mitä hyötyä äidin olisi pitää lapsi, jos hän ei ole toivonut itselleen lasta? Lapsi ja äiti saattavat saada vain ongelmia sen takia, että lapsi on ollut ei-toivottu. Murha -sana on vain vetoomus ihmisten tunne-elämään.
Mielestäni abortti on pienten lasten tappamista, koska siinähän lopetetaan pienen lapsen elämä. Lapsi on ehkä jo ihan ihmisen muotoinen, sillä on kädet, jalat, vartalo ja pää. Sen sydän lyö niin lujaa kuin noin pienen lapsen sydän vain voi lyödä. Se on jo pieni ihminen. Kun tehdään abortti, lapsi vain otetaan irti äidistä ja lopetetaan näin sen elämä. Abortti ei ole vastoin Raamattua kaikkien mielestä. Joidenkin mielestä Raamatussa ei puhuta mitään abortista, missään ei kielletä sen tekoa. Jeesus ei sanonut kertaakaan, että aborttia ei saisi tehdä. Ja jos joku vetoaisi viidenteen käskyyn (älä tapa!) tässä kohdassa, niin hänelle voisi sanoa, että eihän sikiö ole vielä aborttivaiheessa ihminen, koska se ei osaa ajatella itsenäisesti, eikä se ole välttämättä ihan ihmisen näköinen vielä. Se ei siis ole ihminen, eikä siihen tehoa viides käsky. Joku voi pitää aborttia tappamisena, mutta sodissakin tapetaan ja tapettiin (Raamatunkin aikana VT:ssa uskovaiset ihmiset sotivat muita kansoja vastaan).
Mielestäni abortti on vastoin Raamattua. Pienellä sikiölläkin on jo sielu. Se on jo siis ihminen, vaikka se ei näyttäisikään ihan samanlaiselta kuin minä ja sinä. Raamatun viides käsky tarkoittaa myös sitä, että sikiötä ei saa tappaa, koska se on jo elävä ihmisen alku. Sodissa tapettiin VT:n aikana, koska Jeesus ei ollut tullut vielä maan päälle ja sana armo ei vielä ollut tullut eläväksi. Abortista ei abortti -sanalla puhuta Raamatussa, koska käsitettä abortti ei vielä ollut olemassa. Kristityt voivat ottaa hyvin esikuvakseen täydellisen Jeesuksen. Hän ei koskaan tappanut ketään, miksi sitten me kristityt ihmiset saisimme tappaa? Lähimmäistään pitää rakastaa – sanotaan Raamatussa. Onko se lähimmäisen rakastamista, että tappaa pienen avuttoman lapsen?
Onko lain tehtävä suojata ihmiselämää?
Lain tehtävä ei ole suojata ihmiselämää, koska arvostukset ovat muuttuneet. Ihminen yhteiskunnassa on paljon tärkeämpi asia kuin yksittäinen ihminen. Ihmisiä on nykyään liikaa. Monissa maissa ihmiset kärsivät nälkää. Eikö heillekin olisi ollut parempi, että he eivät olisi syntyneetkään? Nykyään laissa suojellaan enemmän äidin terveyttä ja äidin elämää kuin lasta ja lapsen elämää.
Mielestäni lain tehtävä olisi suojata ihmiselämää. Mikä äidillä on lapseen verrattuna suurempi etu elää? Molemmat ovat ihmisiä, toinen on vain vähän pienempi kuin toinen. Nälänhäntä monissa maissa johtuu siitä, että rikkaat kierrättävät rahojaan keskenään ja köyhät saavat siitä vain todella pienen osan. Rikkaiden pitäisi panostaa köyhiin ihmisiin järkevästi, että raha jakautuisi tasapuolisemmin. Kuitenkin valtiot tarvitsevat ihmisiä esimerkiksi armeijaan ja kaikenlaisiin työpaikkoihin. Mistä voimme tietää kuinka monta viisasta ja työläistä ihmistä maailma on menettänyt, kun abortteja on tehty?
Tässä oli vain muutama väite, joihin löytyy aina vastaväite. On vaikeaa sanoa, onko abortti oikein vai väärin. Jokaisella ihmisellä on oma käsityksensä asiasta. Mutta eikö kuitenkin kannattaisi mielummin käyttää ehkäisyä kuin tehdä abortti? Ehkäisyhän on paljon vaarattomampi, vaivattomampi, ja halvempi tapa estää lapsen tulo maailmaan kuin abortin teko.
Jos ei halua tehdä aborttia, vaikka se ”pitäisi” tehdä, lapsen voi antaa sijaiskotiin tai ottolapseksi. Suomessakin on perheitä, jotka eivät saa lapsia, vaikka haluaisivatkin. Mahdollisuuksia on monia…
Omasta mielestäni abortti on siis väärin. Sikiö on jo ihminen ja abortin teko on murha. Jos sikiöstä tulisi todella sairas (kehitysvammainen tai muuten sairas yksilö), luonto kuitenkin hoitaisi asian omalla tavallaan; sikiön kehitys keskeytyisi luonnollisesti. Mielestäni luonnon omia menetelmiä ei saisi mennä sormeilemaan esimerkiksi abortin teolla (ehkä äärimmäisissä tapauksissa, mutta silloinkin todella varovaisesti). Kun nainen ja mies suunnittelevat lapsen hankkimista, heidän on huolehdittava lapsesta ja hyväksyttävä lapsi, vaikka se olisikin vammainen tai muuten sairas. Hehän ovat itse halunneet lapsen; heillä on velvollisuus huolehtia lapsesta.
Vaikka minulla on negatiivinen mielipide abortista, ymmärrän kuitenkin joitakin ihmisiä, jotka tekevät abortin. Ehkä sallin sen joillekin ihmisille (heillä pitää kuitenkin olla siihen tarpeeksi hyvä syy). Itse en kuitenkaan tekisi aborttia. Luotan siihen, että jos joskus ollessani raskaana, pitäisi tehdä abortti, niin luonto kuitenkin hoitaisi asiat niin, että sikiö kuolisi luonnollisesti, eikä minun pitäisi sitten tehdä aborttia. Jos taas lapsi syntyy normaalisti, sen on sitten tarkoituskin elää. Luotan myös siihen, että Jumala kyllä johdattaa tällaisissakin asioissa minua kun (ja jos) ne ovat ajankohtaisia.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s